Pracownicy firmy nie zawsze mogą wykonywać swoje obowiązki w biurze. W takim przypadku pracodawca powinien dać im możliwość pracy zdalnej. Wówczas mogą oni pracować z domu – jako home office, ale również podczas podróży biznesowych czy w trakcie wizyty u klienta lub kontrahenta. Jeżeli pracownicy mają korzystać z firmowych zasobów poza siedzibą firmy, należy zadbać o bezpieczne połączenie. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest VPN.

Czym jest VPN?

VPN to termin bardzo często spotykany w kontekście pracy zdalnej. VPN jest skrótem pochodzącym od Virtual Private Network, co można przetłumaczyć jako wirtualną sieć prywatną.

Sieci VPN wspierają połączenia, za pośrednictwem których możliwe jest bezpieczne korzystanie z internetu. Podczas gdy zwykłe połączenie bazuje na indywidualnym adresie IP zależnym od miejsca połączenia, w przypadku Virtual Private Network adres IP może pozostać ukryty i może być inny niż rzeczywisty. Dodatkowo, możliwa jest wtedy ochrona przesyłanych w sieci danych. Dlaczego to tak istotne?

Połączenie przez VPN pozwala na uzyskanie większego bezpieczeństwa – specjalne protokoły i szyfrowanie przesyłanych danych zapewniają prywatność niezależnie od miejsca połączenia, a tym samym mogą ochronić firmę przed dużym niebezpieczeństwem, na przykład kradzieżą danych, wirusami, hakerami.

Dlaczego warto korzystać z sieci VPN?

Sieci VPN umożliwiają dostęp do zasobów firmy w dowolnym miejscu, w którym jest internet. Za pośrednictwem tego typu sieci można korzystać nie tylko z pojedynczych plików, ale również całych systemów, z którymi pracuje się na co dzień.

Połączenie odbywające się za pomocą dedykowanych serwerów pozwala wtedy na uniknięcie ryzyka przejęcia danych, do czego może dojść w zwykłej sieci. Pomiędzy komputerem pracownika a siecią komputerową firmy tworzy się swoisty tunel, do którego nie ma dostępu nikt nieuprawniony.

Co ważne, połączenie może odbywać się nie tylko przez komputer stacjonarny czy laptop, ale również przez urządzenia mobilne – smartfony i tablety. Wystarczy tylko instalacja i odpowiednia konfiguracja aplikacji do VPN. Przydzielane są wtedy specjalne klucze, do których dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy.

Warto również zaznaczyć, że połączenie z siecią VPN może zmienić nasz adres IP. Jeśli cały ruch sieciowy przepływa przez VPN, to np. przeglądane strony internetowe będą otrzymywały informację, że łączymy się z nimi za pośrednictwem innego adresu IP niż bez VPN-a.

Zalety korzystania z sieci VPN w pracy:
– możliwość realizacji obowiązków także poza siedzibą firmy
– łatwy dostęp do zasobów firmy niezależnie od lokalizacji użytkownika
– bezpieczeństwo szyfrowanej komunikacji bez ryzyka przejęcia ważnych
informacji
– ochrona danych osobowych i innych kluczowych dla firmy danych

VPN w pracy zdalnej

vpn-praca-zdalna

Sieci Virtual Private Network stosowane są również w przypadku pracy zdalnej, gdy odbywa się ona w domu pracownika, ale również w innych miejscach, na przykład podczas pobytu u klienta, w trakcie wyjazdu służbowego w kraju i za granicą.

Korzystając z aplikacji do VPN, pracownik może nawiązać bezpieczne połączenie z siecią firmy. Taka transmisja jest wtedy niepodatna na ataki hakerów czy złośliwe oprogramowanie nawet wtedy, gdy połączenie odbywa się z sieci publicznej, na przykład w galerii handlowej, kawiarni.

Użytkownik VPN może wtedy uzyskać bezpieczny dostęp do niezbędnych narzędzi do pracy, na przykład systemu informatycznego, plików przechowywanych na firmowych serwerach, może korzystać z komunikacji z innymi pracownikami.

Podsumowując, firma umożliwiająca pracę zdalną powinna zadbać o to, aby odbywała się ona w bezpiecznych warunkach. Dzięki sieciom i aplikacjom do VPN – Virtual Private Network możliwe jest stworzenie optymalnego środowiska pracy, w którym kluczowe zasoby znajdują się pod maksymalną ochroną.

Autor: Materiał prasowy partnera