Bazy danych, czyli to zorganizowane zbiory ustrukturyzowanych informacji, mają coraz większe znaczenie zarówno w technologii, jak i w biznesie. Coraz więcej podmiotów musi zarządzać ogromnymi bazami, co wymaga dużego nakładu pracy, odpowiedniej infrastruktury i przeszkolonego personelu. Ich przetwarzanie i organizowanie ułatwia język programowania znany pod nazwą SQL. Co to takiego i jak jest stosowany? Czy szkolenia SQL mogą pozwolić wykorzystać potencjał baz danych w firmie?

Czym jest SQL?

Skrót SQL „Structured Query Language”, czyli „strukturalny język zapytań”. To nazwa języka programowania, który umożliwia tworzenie zapytań dotyczących danych, a tym samym ułatwia do nich dostęp. SQL jest używany również do ich modyfikowania, aktualizowania i organizowania, ułatwia zarządzanie i sterowanie danymi, a także kontrolę dostępu. Jest używany już od kilkudziesięciu lat niemal przez wszystkie relacyjne bazy danych.

Typy baz danych

Typów baz danych jest naprawdę dużo. Organizacja powinna wybrać taki, który najlepiej odzwierciedla sposób, w jaki zamierza korzystać z danych. Wyróżnia się przede wszystkim bazy danych:

  • relacyjne – przedstawiające dane jako zbiór tabel zawierających kolumny i wiersze, idealne do uporządkowanych informacji;
  • obiektowe – w których informacje mają postać obiektów (tak jak w programowaniu obiektowym);
  • rozproszone – składające się z co najmniej dwóch plików znajdujących się w różnych lokalizacjach;
  • typu hurtownia danych lub centralne repozytorium danych – przeznaczone do szybkiego wykonywania zapytań i analizy;
  • NoSQL (nierelacyjne) – przechowujące nieuporządkowane i częściowo uporządkowane dane oraz umożliwiające manipulowanie informacjami;
  • grafowe – przechowujące dane w postaci encji i relacji między encjami;
  • OLTP – przeznaczone do wykonywania dużej liczby transakcji przez wielu użytkowników.

Gdzie stosuje się SQL?

Informacje i rozmaite dane przechowywane w bazach danych mają ogromną wartość biznesową. Wyzwaniem jest nie tylko ich gromadzenie, ale przede wszystkim efektywne przetwarzanie i takie opracowywanie, aby mogły służyć do wyciągania wniosków i poprawiania efektywności rozmaitych procesów. Wąskim gardłem w tym zakresie jest niska dostępność pracowników, którzy potrafią obsługiwać bazy danych SQL i sporządzać raporty, które mogą być używane przez użytkowników biznesowych.

zapytania-t-sql

Język SQL cechuje jednak dosyć prosta składnia, a nauczenie się go nie zajmuje dużo czasu. Stąd też przedsiębiorstwa powszechnie inwestują w rozmaite kursy oraz szkolenia z SQL, które pozwalają nabyć umiejętność tworzenia zapytań przez użytkowników biznesowych. Przeciętne szkolenie z SQL pozwala już w 2 dni zbudować odpowiedni poziom umiejętności. Szkolenia SQL dostępne są też zarówno stacjonarnie, jak i online, co znacznie ułatwia szkolenie pracowników bez względu na lokalizację firmy czy miejsce zamieszkania pracownika. Bazę szkoleń z SQL znajdziemy w portalu Eventis, gdzie zgromadzono oferty kursów i szkoleń SQL od kilkudziesięciu różnych firm szkoleniowych. W portalu prowadzona jest też baza zawierająca szkolenia online na niemalże każdy temat, nie tylko dotyczące SQL, ale też np. Excel czy VBA, czyli innych programów i języków usprawniających pracę z danymi.

Zapewnienie pracownikom umiejętności sporządzania raportów bez potrzeby oczekiwania na realizację zadania przez dział IT czy też Business Intelligence znacznie usprawnia pracę, sprzyja wykorzystaniu potencjału baz danych oraz poprawia efektywność prowadzonej działalności. Dla pracownika szkolenia SQL pozwalają na większą samodzielność, mniej frustracji i oczekiwania na dane, a także całkiem szerokie perspektywy zawodowe!

Artykuł zewnętrzny